Regulamin

Sklep internetowy z bielizną erotyczną Anais Apparel Luxury Lingerie oferuje najwyższej jakości produkty, które rozpalą zmysły i podgrzeją atmosferę w sypialni.

W naszym asortymencie znajdą Państwo bogaty wybór seksownych majtek (stringów, pantów, fig i szortów), biustonoszy, gorsetów czy body. W ofercie posiadamy też produkty dla odważniejszych klientów, takie jak bodystocking, zmysłowe nasutniki czy bieliznę erotyczną dla mężczyzn.

Przed dokonaniem zakupów w naszym sklepie online, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej regulaminem.

I. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy, działający pod adresem http://anais-apparel.com, http://www.anais.pl , jest prowadzony przez Ratter Sylwester Anais-Apparel Luxury Lingerie z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 80, posiadający NIP: 625-129-07-25 oraz nr REGON: 277953930 zwany „Sklepem“ bądź „Sklepem Internetowym“.

Sklep internetowy http://www.anais24.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Dane kontaktowe:
a) Adres pocztowy: ul. Kasprzaka 80, 41-303 Dąbrowa Górnicza
b) Adres poczty elektronicznej: anais@anais.pl
c) Telefon kontaktowy: + 48 32 260 14 07, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient).

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego anais-apparel.com, w szczególności w zakresie założenia Konta Klienta, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie anais-apparel.com, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „Klientem”.
 3. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego anais-apparel.com oraz składania zamówienia na produkty, są:
  a) posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11.
  b) aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów. Niezaakceptowanie regulaminu spowoduje niemożność dokonywania zakupu Produktów oferowanych w Sklepie ani założenia Konta Klienta.
 5. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu anais-apparel.com zgodnie z jego przeznaczeniem, a także w sposób zgodny przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego anais-apparel.com w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  b) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, majątkowe prawa autorskie i inne prawa osób trzecich,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego spamu, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu.

II. Rejestracja Konta Klienta

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług, dobrowolne i bezpłatne.
 2. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym anais-apparel.com (założenie Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię, nazwisko, ewentualnie firmę, adres wysyłki, adresy rozliczeniowy, adres e-mail oraz hasło. Należy również zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy o świadczenie usług utworzenia i prowadzenia Konta i do prawidłowej realizacji tej usługi przez Sklep oraz do realizacji zamówienia przez Klienta.
 4. Osoby rejestrujące się w Sklepie Internetowym i dokonujące tam zakupów, podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep na zasadach przewidzianych w polityce prywatności.
 5. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa ta jest zawarta na czas nieoznaczony.
 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym anais-apparel.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji zamówienia, powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez Sklep usług.
 8. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta w każdym czasie i bez podania przyczyn, poprzez usunięcie Konta Klienta.
 9. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego anais-apparel.com należy bądź:
  a) wysłać wiadomość elektroniczną pod adres e-mail: anais@anais.pl z prośbą o usunięcie Konta Klienta, podając dane identyfikacyjne Klienta tj. adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz imię i nazwisko Klienta;
  b) wysłać pisemną prośbę na adres: ul. Kasprzaka 80, 41-303 Dąbrowa Górnicza z prośbą o usunięcie Konta Klienta podając dane identyfikacyjne Klienta tj. adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz imię i nazwisko Klienta.
  W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta Sklep może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 10. Sklep może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep, umotywowane obiektywnymi względami.

III. Informacja o produktach i cena produktów

 1. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sklep do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Opis danego Produktu zawarty jest na stronie każdego Produktu udostępniony po kliknięciu przez Klienta na dany produkt.
 3. Ceny Produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego:
  a) są podawane w złotych polskich,
  b) są wskazane zarówno jako ceny netto oraz jako ceny brutto (powiększone o VAT obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia), zawierają również wszelkie należne cła,
  c) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze dostawy przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w „koszyku“ przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu oraz kosztów dostawy, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep przed wprowadzeniem zmian.
 5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby wiernie prezentować Produkty, skład i kolory. Sposób wyświetlania kolorów zależy od systemu operacyjnego oraz urządzenia. Sklep nie może gwarantować, że monitor lub urządzenie mobilne Klienta wiernie odwzorowuje kolory.
 6. Sklep informuje, że niektóre z oferowanych egzemplarzy Produktów były wcześniej przymierzane przez Klientów. Powyższe powoduje, że Produkt może nosić jedynie ślady przymierzania.

IV. Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty (zwane dalej również: „Zamówienia”) można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji bez limitu czasowego, tj.: 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Klient zamawiając Produkt dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego towaru, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych Produktów.
 3. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:
  a) Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka (z zaznaczeniem ilości),
  b) Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy:
  – odbiór osobisty
  – dostawa do Polski: paczki priorytetowe wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  – dostawa do krajów UE: paczki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  c) zalogowany Klient, posiadający Konto Klienta, potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
  d) Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych, wskazanych w formularzu zamówienia, sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia,
  e) Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”),
  f) Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta, niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu, przez Klienta, adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta, bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.
 4. Zamówienie przesłane przez Klienta, za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza, stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
 5. W przypadku braku dostępności całości lub części zamówionych przez Klienta Produktów, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu w całości otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku problemów powstałych podczas realizacji Zamówienia, w celu wyjaśnienia lub wprowadzenia ewentualnych zmian, Sklep może skontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail.
 6. Dostępność Produktów na stronie w danym momencie nie jest gwarancją, że te Produkty będą dostępne zawsze.
 7. Po odbiorze zamówienia Klient może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w pkt X.

V. Dostawa produktów (sposób spełnienia świadczenia przez Sklep)

 1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta, zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres anais@anais.pl, zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia.
 2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy), składa się czas realizacji Zamówienia przez Sklep oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sklep, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Sklep przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 14 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce “warunki dostawy”.
 3. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie Produktu w zakładce Dostawa.
 4. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów wskazanych w zakładce “warunki-dostawy”.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub jej brak z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

VI. Sposób i termin zapłaty

 1. Sklep udostępnia poniższe formy płatności:
  a) Płatność „z góry” (online):
  – Przelew elektroniczny;
  – Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
  b) Płatność za pobraniem (przy odbiorze) – gotówką – dostępna tylko na terenie Polski, w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia.
 4. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi do 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie powyższego terminu Sklep skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu dodatkowego terminu, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy sprzedaży Produktów. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

VII. Promocje

Sklep może wprowadzić okresowe promocje rozumiane jako szczególne warunki sprzedaży Produktów, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (dalej również: „Promocje”). W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji.

VIII. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości związanych ze świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje związane z nieprawidłowościami związanymi ze świadczeniem przez Sklep usług drogą elektroniczną np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy, niedostarczenie zamówionego Produktu (braki w zamówieniu), nieprawidłowe Produkty znajdujące się w koszyku zamówienia, nieprawidłowości dotyczące paczki (paczka uszkodzona, paczka otwarta, ślady płynu itp.) można składać w szczególności:
  a) telefonicznie pod numerem +48 32 260 14 07 lub
  b) drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres e-mail anais@anais.pl
 2. W przypadku nieprawidłowości dotyczących paczki (uszkodzenie paczki, ślady płynu itp.) prosimy nie otwierać paczki, otwarcie paczki uniemożliwi wszelkie roszczenia wobec dostawcy Produktu oraz wobec Sklepu. Nieprawidłowości dotyczące paczki, prosimy niezwłocznie zgłosić w Sklepie w sposób wskazany w ust. 1 pkt a) lub b).
 3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie, w treści zgłoszenia reklamacyjnego, imienia i nazwiska Klienta, adres poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji i ewentualne pytania.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje czy odpowiada na pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji pytania, dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.
 6. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje konsumentowi drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

IX. Reklamacje dotyczące Produktu

 1. Na Sklepie ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 2. Produkty oferowane w Sklepie to produkty fabrycznie nowe.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu rękojmi na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym lub od producenta, dystrybutora lub importera z tytułu gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 4. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu na stronie internetowej Sklepu.
 5. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sklep druku reklamacyjnego, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne.
 6. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 7. Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu:
  a) listownie- na adres: ul. Kasprzaka 80, 41-303 Dąbrowa Górnicza, lub
  b) na adres e-mail: anais@anais.pl
  Prosimy o załączenie, w miarę możliwości, do reklamacji dowodu zakupu Produktu. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta, w tym numer telefonu, adres e-mail. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany, na koszt Sklepu, dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: “Anais-Apparel Sylwester Ratter” ul. Kasprzaka 80, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
 9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać:
  • wymiany Produktu na wolny od wad albo
  • usunięcia wady.
  Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  Z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
  • oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie.
  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 10. Jeżeli Klientem jest konsumentem (rozumianym jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Sklep nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Sklep. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 12. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 11, uważa się, że uznał reklamację.
 13. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu odpowiedzialności Sklepu tj, przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi.

X. Sposób i termin wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 12 i 13, w terminie 14 dni.
  Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się:
  • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (Produktu/ów) przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,
  • w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od otrzymania ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części,
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Sklep druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: anais@anais.pl
  W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: „Anais-Apparel Sylwester Ratter” ul. Kasprzaka 80, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sklep przyjmie ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, w przypadku gdy wybrał on sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
 7. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Sklepowi Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanego Produktu. Do zachowania 14–dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 9. W przypadku, gdy Sklep nie zaproponował odbioru Produktu od Konsumenta, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Do zwracanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kserokopię.
 11. Zwracane Produkty należy odesłać na następujące adres: “Anais-Apparel Sylwester Ratter” ul. Kasprzaka 80, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sklep w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu lub podczas składania zamówienia.

XI. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sklep.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sklep zawiera polityka prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej anais-apparel.com w zakładce „Polityka Prywatności”.

XIII. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sklepu w stosunku do Klienta, niebędącego Konsumentem, jest ograniczona do kwoty złożonego przez niego zamówienia.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

XIV. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do kasy” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres Sklepu.
 2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży i Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) zawierana jest w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym anais-apparel.com/content/3-regulamin. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie .pdf a także sporządzić jego wydruk.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2018 i jest zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności kodeksem cywilnym i Ustawą o prawach konsumenta z 30.05.2014r. (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem;
  b) konieczność dostosowania działalności Sklepu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
  – decyzji właściwego, w zakresie działalności Sklepu, organu administracji publicznej lub
  – orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie Sklepu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem;
  c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  d) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sklep usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sklep dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;
  e) połączenie, podział albo przekształcenie Sklepu lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Sklep określonych w Regulaminie.
 5. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym w przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 8. Sklep informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy Sklepem a Klientem – konsumentem, jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta – konsumenta.
 10. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sklepem a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

The sexiest lingerie in the World

Skontaktuj się z nami